egzystencjalny

Encyklopedia PWN

Strniša Gregor, ur. 18 XI 1930, Lublana, zm. 23 I 1987, tamże,
słoweński poeta i dramatopisarz;
subsydiarność
[łac. subsydium ‘pomoc’, ‘wsparcie’],
idea subsydiarności głosi, że każda władza, a w szczególności władza polityczna powinna mieć znaczenie pomocnicze (wspierające) i pobudzające w stosunku do wysiłków podejmowanych przez autonomiczne i samodzielne jednostki, które ją ustanowiły (aspekt pozytywny subsydiarności). Gdziekolwiek jest to możliwe i konieczne, państwo nie powinno odbierać ludziom władzy (rodzicielskiej, służbowej, politycznej na wszystkich szczeblach), którą są oni w stanie sprawować z własnej woli i za pomocą własnych środków, i za której pośrednictwem mogą z pożytkiem realizować się zarówno dla interesu ogółu, jak i własnego (aspekt negatywny subsydiarności). Naczelnym motywem każdej społecznej interwencji winno być niesienie pomocy członkom społeczeństwa, a nie zastępowanie bądź niszczenie ich własnej aktywności.
sytuacja
[łac.],
filoz. całościowa i konkretna relacja jednostki z otoczeniem (przyroda, kultura, społeczeństwo), która określa i jednocześnie otwiera różne możliwości;
Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków,
poetka, autorka Wołania do Yeti i Chwili.
Tabucchi
[tabụkki]
Antonio, ur. 23 IX 1943, Piza, zm. 25 III 2012, Lizbona,
wł. pisarz i historyk literatury;
Tarkowski Andriej A., ur. 4 IV 1932, Zawrażje, zm. 29 XII 1986, Paryż,
syn Arsienija, ros. reżyser filmowy; czołowy twórca nowoczesnej kinematografii ros.; jeden z gł. przedstawicieli nurtu metafiz. w filmie autorskim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia