egipskie

Encyklopedia PWN

miejsca pochówków staroż. Egipcjan.
system graficzny stosowany przez staroż. Egipcjan do zapisu języka egipskiego;
w kulturze staroż. Egiptu przedmioty bądź przedstawienia ikonograficzne, które w sposób zrozumiały i oczywisty dla społeczeństwa zastępowały, uzupełniały lub ilustrowały myśl teologiczną zawartą w tekstach religijnych.
budowle sakralne na terenie staroż. Egiptu;
w kulturze staroż. Egiptu przedmioty, niekiedy miniaturowych rozmiarów, w których dostrzegano magiczną moc ochronną, noszone za życia bądź stanowiące wyposażenie mumii.
jednostki pomiarowe stosowane w staroegipskiej gospodarce, budownictwie i sztuce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia