egipskie pismo
 
Encyklopedia PWN
egipskie pismo,
system graficzny stosowany przez staroż. Egipcjan do zapisu języka egipskiego;
najstarsze zachowane napisy z okresu I dyn.; rozróżnia się 3 rodzaje znaków: ideogramy — znaki graficzne oddające brzmienie spółgłoskowego rdzenia wyrazu i jego końcówek gramatycznych; fonogramy — znaki poszczególnych spółgłosek; determinatywy — końcowe znaki zapisanego wyrazu, określające jego kategorię znaczeniową; kierunek pisma od prawej do lewej, od lewej do prawej lub pionowy; pismo egipskie występuje w 3 postaciach: 1) hieroglificzne — na ścianach świątyń, grobowców itp.; 2) hieratyczne — uproszczone pismo hieroglificzne, którym posługiwano się w życiu codziennym, pisząc na materiale nietrwałym (m.in. papirus, ostrakony); 3) demotyczne — najbardziej uproszczona forma pisma hieratycznego; od III w. n.e. stosowano pismo koptyjskie, oparte na alfabecie gr. (do dziś używane w liturgii koptyjskiej); hieroglify ostatecznie odczytał 1822 egiptolog fr. J.F. Champollion na podstawie kamienia z Rosetty zawierającego tekst egipski w 3 wersjach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia