Kamień z Palermo
 
Encyklopedia PWN
Kamień z Palermo,
nazwa nadana przez egiptologów dużemu fragmentowi bazaltowej steli (obecnie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Palermo na Sycylii), zawierającej jedno z najcenniejszych źródeł do wczesnej historii starożytnego Egiptu;
jest to hieroglificzny wykaz władców od okresu predynastycznego po czasy króla Neferikare z V dynastii (XXV w. p.n.e.); wraz z uzupełniającymi informacjami (poziom wylewów Nilu, najważniejsze wydarzenia) ma częściowo charakter tzw. annałów; Kamień z Palermo stanowi prawdopodobnie wykonaną ok. VIII–VII w. p.n.e. kopię starszego dokumentu na papirusie z czasów Starego Państwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia