drzewo

Encyklopedia PWN

Zeus, Dzeus, gr. Zeús,
mit. gr. najwyższe bóstwo greckiego panteonu, uosobienie suwerennej władzy;
jeden z objawów chorób roślin wywoływanych przez grzyby i bakterie;
jeden z objawów chorób roślin, forma nekrozy (martwicy) organów, tkanek lub niekiedy całych roślin;
Zhejiang, Czeciang,
prow. we wschodnich Chinach, nad M. Wschodniochińskim;
zielenice, Chlorophyta,
gromada eukariotycznych, jednokomórkowych, kolonijnych albo wielokomórkowych glonów, obejmująca ok. 9 tys. gat., częstych w siedliskach wodnych (przeważnie słodkowodnych) i lądowych, rzadziej pasożytniczych lub żyjących w symbiozie z innymi roślinami (np. jako chloroplasty u euglenin), zwierzętami (np. wewnątrz komórek pierwotniaków) albo grzybami (tworząc porosty);
zięby, Fringillinae,
podrodzina ptaków z rodziny łuszczaków, obejmująca tylko 3 gatunki należące do 1 rodzaju — Fringilla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia