zgorzel roślin
 
Encyklopedia PWN
zgorzel roślin,
jeden z objawów chorób roślin, forma nekrozy (martwicy) organów, tkanek lub niekiedy całych roślin;
również nazwa różnych chorób roślin, których zgorzel jest gł. objawem; rozróżnia się: 1) zgorzel siewek, w której wyniku występuje brunatnienie, nekroza i zamieranie podliścieniowej części łodygi i górnej części korzenia, porażone siewki przewracają się; 2) zgorzel roślin starszych, objawiająca się miejscowymi nekrotycznymi zbrunatnieniami na łodygach, liściach i owocach, np. w antraknozach, zgorzeli podstawy źdźbła (podsuszka); 3) zgorzel naczyniową, w której wyniku następuje porażenie tkanki naczyniowej, więdnięcie i zamieranie roślin, np. przy wertycyliozach, też niektórych fuzariozach; 4) zgorzel kory na gałęziach i pniach drzew, objawiająca się miejscowym zamieraniem miazgi, wykruszaniem się kory. Zapobieganie i zwalczanie zgorzeli roślin, gł. przez chem. zaprawianie nasion, stosowanie płodozmianu i odpowiedniej uprawy gleby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia