drzewem

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa graficzna przedstawienia rozrodzenia potomstwa jednostki w formie mniej lub bardziej rozgałęzionego drzewa, w którym nazwisko protoplasty było umieszczane u korzeni drzewa.
religiozn. symbol pokoju dla staroż. Greków i Rzymian: kapłani, ludzie szukający schronienia i zwiastuni pokoju nosili gałązki oliwne;
Drzewo Oliwne, wł. l’Ulivo,
wł. koalicja polit.;
filoz. pochodzący od Porfiriusza schemat klasyfikacyjny, dzielący substancję na odpowiednio podporządkowane sobie powszechniki (rodzaje i gatunki).
leśn. współczynnik redukcyjny służący do określania miąższości (objętości) drzew na pniu; stosunek miąższości drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia