drzewem

Encyklopedia PWN

pokrywanie pni i konarów mlekiem wapiennym, często z dodatkiem chem. środków utrwalających, wykonywane w grudniu lub 1. poł. stycznia;
choroba drzew pestkowych, gł. wiśni, wywoływana przez grzyb Monilinia laxa (stadium konidialne Monilia laxa) zaliczany do klasy workowców;
pielęgnacyjne zabiegi przeprowadzane w sadach i ogrodach w celu uzyskania pożądanego kształtu koron drzew.
olejek eteryczny otrzymywany przez destylację z parą wodną liści drzewa lub krzewu Melaleuca alternifolia;
objętość drewna zawartego w części nadziemnej drzewa, wyrażona w m3.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia