drzewem

Encyklopedia PWN

filoz. w starożytnej filozofii greckiej pierwotne tworzywo rzeczywistości lub jeden z jego podstawowych składników: woda, powietrze, ogień, ziemia;
ścięte proste pędy niektórych gat. drzew liściastych, np. wierzb, topoli, dł. 2–5 m, grub. 3–5 cm, które po posadzeniu wytwarzają korzenie przybyszowe i gałęzie z pączków śpiących;
ogrodzenie z drzew (np. świerk) lub krzewów (np. ałycza, irga), tworzących zwarty szereg, odpowiednio przycinanych
żywotnik, Thuja,
rodzaj roślin nagozalążkowych, drzewiastych z rodziny cyprysowatych;
żywotnikowiec japoński, Thujopsis dolabrata,
zimozielone drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia