drobna

Encyklopedia

pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona na niewielką skalę;
Niezależna Partia Drobnych Rolników, węg. Független Kisgazdapárt,
węgierska partia agrarna, założona 1930;
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
fenig
[niem. Pfennig < starogerm. penning],
ang. penny, fiń. penni,
germańska nazwa denara, używana od VIII w.;
kategoria ludności chłopskiej w Rosji, osiadłej gł. na pograniczu kraju, która podczas reform Piotra I Wielkiego (1719) nie zdołała wejść w skład szlachty (dworian);
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Wisły.
rzęsa, Lemna,
rodzaj z rodziny rzęsowatych;
sztuka środkowej i południowej Mezopotamii, rozwijająca się ok. poł. II tysiącl.–1. poł. I tysiącl. p.n.e.
w historiografii, a częściowo także w socjologii, istnieją 2 różne sposoby definiowania pojęcia „drobnomieszczaństwo”;
jałowiec, Juniperus,
rodzaj rośliny nagozalążkowej z rodziny cyprysowatych;
Kreta, Krịti, Krḗtē,
największa grecka wyspa, na Morzu Śródziemnym, na południowy wschód od Peloponezu;
dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji drobnych mechanizmów (o małych wymiarach, np. zabawek elektromech., drobnego zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego) i przyrządów precyzyjnych (o małych wymiarach i precyzyjnym działaniu, np. przyrządów pomiarowych, sprzętu fot. i opt., urządzeń zegarowych) oraz nauka poświęcona tym zagadnieniom;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
przestęp, Bryonia,
rodzaj z rodziny dyniowatych;
seradela, Ornithopus,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego

drobna przedsiębiorczość «ogół drobnych przedsiębiorstw lub przedsiębiorców»
drobna wytwórczość «wytwórczość prowadzona na małą skalę»
zwierzyna drobna łow. «jenoty, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, wiewiórki, zające i wszystkie ptaki łowne prócz dropia i głuszca»
drobne pot. «pieniądze o niewielkim nominale»
drobny I
1. «mający bardzo małe rozmiary»
2. «złożony z licznych małych elementów»
3. «delikatny, szczupły»
4. «małoletni»
5. «mało znaczący lub mało ważny»
6. «mający niewielką wartość materialną»
7. «niezamożny»
8. «krótkotrwały»
9. «realizowany na małą skalę»

• drobno • drobność • drobniutki, drobniusi, drobniuchny, drobniuteńki, drobniusieńki • drobniutko
drobny inwentarz «drób, króliki lub inne małe zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym»
drobny przemysł «zakłady przemysłowe produkujące na małą skalę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia