drobna wytwórczość
 
Encyklopedia PWN
drobna wytwórczość,
pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona na niewielką skalę;
do drobnej wytwórczości zalicza się: chałupnictwo, rzemiosło, przemysł artystyczny domowy i ludowy; w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo drobna wytwórczość ma dominujący udział w całej wytwórczości przemysłowo-rzemieślniczej; w Polsce w okresie międzywojennym drobna wytwórczość była bardzo rozwiniętą formą działalności gospodarczej; liczba zatrudnionych w zakładach drobnej wytwórczości zatrudniających do 10 pracowników wahała się od 2 do 3 mln osób rocznie; od 1945, w wyniku silnego rozwoju przemysłu, odgrywała mniejszą rolę, jednak w dalszym ciągu reprezentowała (zwłaszcza w zakresie usług dla ludności) poważny potencjał, który stale rośnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia