dobrej roboty

Encyklopedia PWN

zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
Dawid, data ur. nieznana, Betlejem(?), zm. ok. 970 p.n.e., Jerozolima,
od ok. 1010 król Judy, z pokolenia Judy.
Generalne Gubernatorstwo, niem. Generalgouvernement (GG),
twór adm., ustanowiony 26 X 1939 (na mocy dekretu A. Hitlera z 12 X 1939), z części okupowanych ziem pol., których nie włączono do III Rzeszy;
Hammurabi, data ur. nieznana, zm. ok. 1750 p.n.e.,
władca Babilonii ok. 1792–ok. 1750.
inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
Kahn
[ka:n]
Richard Ferdinand, baron Hampstead, ur. 10 VIII 1905, Londyn, zm. 6 VI 1989,
ekonomista brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia