ditlenek siarki

Encyklopedia PWN

chem. afiks uwielokrotniający stosowany w nazwach związków chemicznych;
odpady, odpadki, śmieci, nieczystości,
uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego; definicja prawna odpadów jest zawarta w ustawie o odpadach („Dziennik Ustaw” z 2001 nr 62, poz. 628).
ruten, Ru, ruthenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 44;
selen
[gr. selḗnē ‘księżyc’],
Se, selenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 34;
chem. związki tlenu z innymi pierwiastkami;
tor, Th, thorium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 90;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia