diatoniczny

Encyklopedia PWN

diatonika
[gr. diá ‘przez’, tónos ‘ton’],
muz. zasada oparcia przebiegu muz. wyłącznie na dźwiękach skal diatonicznych:
muz. dźwięk, podwyższony o półton II stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
muz. dźwięk, podwyższony o cały ton II stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
muz. dźwięk, podwyższony o półton III stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
muz. dźwięk, podwyższony o cały ton III stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
muz. dźwięk, obniżony o półton III stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia