diatoniczny

Encyklopedia PWN

muz. dźwięk, obniżony o cały ton VI stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy B-dur (z dwoma bemolami) i gamy b-moll (z pięcioma bemolami);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy C-dur (bez znaków chromatycznych) i gamy c-moll (z trzema bemolami), zarazem pierwszy dźwięk (stopień), od którego rozpoczyna się — jak przyjęto — skala diatoniczna (c, d, e, f, g, a, h);
muz. 1/6 część oktawy, powstała przez złożenie dwu półtonów temperowanych i wyrażająca się stosunkiem drgań 6/2;
muz. dźwięk, obniżony o półton I (bądź VIII) stopień skali diatonicznej rozpoczynającej się od dźwięku c.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia