dewiacja częstotliwości

Encyklopedia PWN

modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
CB radio Wymowa, ang. Citizen Band radio, radiowa łączność obywatelska,
system ogólnie dostępnej łączności radiowej w tzw. pasmie obywatelskim, obejmującym zakres częstotliwości od 26,965 MHz do 27,405 MHz (w niektórych krajach od 26,960 MHz do 27,400 MHz);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia