CB radio
 
Encyklopedia PWN
CB radio Wymowa, ang. Citizen Band radio, radiowa łączność obywatelska,
system ogólnie dostępnej łączności radiowej w tzw. pasmie obywatelskim, obejmującym zakres częstotliwości od 26,965 MHz do 27,405 MHz (w niektórych krajach od 26,960 MHz do 27,400 MHz);
pasmo to jest umownie podzielone na 40 kanałów o szerokości 10 kHz. Do nadawania i odbierania informacji przekazywanych (za pomocą dźwięków mowy) w tym systemie służy urządzenie nadawczo-odbiorcze (radiostacja), potocznie zwane radiem CB lub radiotelefonem CB. Warunkiem uzyskania licencji (zezwolenia na posiadanie i używanie radia CB) jest stosowanie zarejestrowanych i mających świadectwo homologacyjne (homologacja) radiotelefonów CB o maksymalnej mocy nadajnika 4 W. Radiotelefony CB umownie dzieli się na przenośne, przewoźne (samochodowe) i stacjonarne (bazowe) oraz na pracujące z modulacją amplitudy (AM lub SSB) lub z modulacją częstotliwości (FM). Podstawowymi parametrami radia CB są: selektywność i czułość użytkowa odbiornika oraz głębokość modulacji (przy emisji AM) lub dewiacja częstotliwości (przy emisji FM) oraz moc wyjściowa nadajnika.
Nawiązanie łączności polega na wywołaniu użytkownika radia CB prowadzącego nasłuch na danym kanale (każdy użytkownik radia CB ma indywidualny znak wywoławczy). W łączności (rozmowie) może brać udział 2 lub większa liczba rozmówców, przy czym dany kanał jest udostępniany w danej chwili tylko jednemu z nich (metoda simpleks). W zależności od warunków terenowych i poziomu zakłóceń uzyskuje się łączność na odległość od kilku do kilkudziesięciu km (w sprzyjających warunkach propagacji na odległość rzędu kilku tys. km).
Wszystkie kanały radia CB są ogólnie dostępne, niektóre z nich są jednak traktowane jako kanały specjalne; np. kanał 9 prawie na całym świecie jest tzw. kanałem ratunkowym, przeznaczonym do wzywania pomocy i prowadzenia akcji ratunkowych (policja, straż miejska i pogotowie ratunkowe prowadzą na nim stały nasłuch); kanał 19 jest natomiast wykorzystywany, najczęściej przez kierowców, jako ruchomy środek łączności, m.in. do przekazywania informacji o sytuacji panującej na drodze. Istnieją również kanały przyjęte lokalnie jako wywoławcze, na których rozmówcy spotykają się, by przejść następnie na inny wolny kanał.
System radia CB rozwijał się od 1947 w USA, w latach 60. zaczęto go stosować w Europie, w Polsce został objęty przepisami 1986.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia