denudacji

Encyklopedia PWN

denudacja
[łac. denudatio ‘obnażanie’],
współdziałanie procesów egzogenicznych: wietrzenia, ruchów masowych i erozji prowadzące do obnażania podłoża skalnego, zrównywania wyniosłości na powierzchni Ziemi i — ogólnie — do obniżania kontynentów.
peneplena
[fr. pénéplaine ‘prawie równina’],
prawierównia,
geol. obszar o zrównanej powierzchni w wyniku denudacji przebiegającej w klimacie wilgotnym, rodzaj powierzchni zrównania;
Ardeny, Ardennes,
masyw górski w południowej Belgii, częściowo we Francji i Luksemburgu;
ciąg następujących po sobie zjawisk geol., pozostających we wzajemnym związku;
góry odznaczające się naprzemiennym występowaniem długich, równoległych do siebie grzbietów i dolin;
gradacja
[łac. gradatio ‘stopniowanie’],
planacja,
geol. zrównywanie powierzchni Ziemi w wyniku procesów denudacji (niszczenie wyniosłości) i sedymentacji (zapełnianie osadami obniżeń).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia