geologiczny cykl
 
Encyklopedia PWN
geologiczny cykl,
ciąg następujących po sobie zjawisk geol., pozostających we wzajemnym związku;
np. powstawanie basenu sedymentacyjnego i gromadzenie się w nim osadów, ich fałdowanie i wypiętrzanie (czemu towarzyszy zwykle magnetyzm i metamorfizm), a następnie niszczenie przez procesy denudacji; na obniżone wskutek niszczenia lądy wkracza morze, w którym gromadzą się osady i c.g. zaczyna się od nowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia