częstotliwości

Encyklopedia PWN

uprzywilejowane częst. używana w mor. łączności radiowej w razie niebezpieczeństwa (wzywanie pomocy).
dział techniki dotyczący wytwarzania, przekształcania, przesyłania i wykorzystywania drgań wielkiej częst.;
powielacz częstotliwości, krotnik częstotliwości, mnożnik częstotliwości,
układ elektroniczny, w którym częst. przebiegu elektr. wyjściowego fwe stanowi wielokrotność częst. przebiegu wejściowego fwy.
elektrotechn. proces zmiany częst. sygnału o pewną określoną wartość z zachowaniem zawartej w nim informacji, polegający na przeniesieniu zbioru składowych widma sygnału do zakresu innych częst. w taki sposób, że zostają zachowane różnice częst. tych składowych oraz ich względne amplitudy i względne fazy.
fiz. samoistne wyładowanie elektryczne w gazie występujące w szybkozmiennym polu elektrycznym, w którym jonizacja gazu zachodzi wskutek zderzeń atomów z drgającymi (zgodnie z częstotliwością drgań pola) elektronami;
modulacja częstotliwości, ang. Frequence Modulation (FM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się częst. fali nośnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia