cykliczna

Encyklopedia PWN

muz. forma muz. złożona z 2 lub więcej części;
cykliczny AMP, cAMP, 3’,5’-cykliczny kwas adenozynomonofosforowy,
nukleotyd, w którym jedna cząsteczka kwasu fosforowego estryfikuje dwie grupy hydroksylowe (3’ i 5’) reszty cukrowej adenozyny;
epicy gr. z VII–VI w. p.n.e.;
związki cykliczne, związki pierścieniowe,
związki chemiczne o cząsteczkach, w których atomy są połączone wiązaniami chemicznymi w pierścienie;
bezrobocie cykliczne, bezrobocie keynesowskie, bezrobocie koniunkturalne,
bezrobocie występujące podczas kryzysów ekonomicznych wywołane spadkiem koniunktury.
węglowodory cykliczne (węglowodory pierścieniowe),
węglowodory o cząsteczkach, w których atomy węgla tworzą pierścienie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia