cienkie

Encyklopedia PWN

nazwa zbiorcza nicieni m.in. z rodziny Strongyloididae — których pokolenie dzieworodnych samic pasożytuje w jelitach kręgowców (z wyjątkiem ryb), wywołując chorobę węgorczycę, i nicieni z rzędu Tylenchida — pasożytów roślin, także uprawnych;
cienki (1–2 mm) arkusz sprasowanego wosku pszczelego z wytłoczonymi dwustronnie denkami komórek;
wężówki, Anhigidae,
rodzina ptaków z rzędu pełnopłetwych, obejmująca 2 gat. zamieszkujące zalesione brzegi rzek i jezior obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych;
wiciowce, Mastigophora (Flagellata),
podtyp pierwotniaków z typu Sarcomastigophora;
wiciowce zwierzęce, Zoomastigophorea,
grupa pierwotniaków — przez zoologów traktowana jako gromada;
Widmanstättena figury
[f. ˜sztetena],
wzór widoczny na wypolerowanej powierzchni przekroju niektórych meteorytów żel., zw. oktaedrytami, oraz metalicznych części niektórych meteorytów żel.-kam. (syderolity), po jej wytrawieniu rozcieńczonym kwasem azotowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia