cienkie

Encyklopedia PWN

zespół metod służących do wytwarzania warstw o grubości nie przekraczającej kilku µm (zwykle poniżej 1 µm) na powierzchni podłoża, mającego z reguły grubość wielokrotnie większą (nawet kilkaset tys. razy).
dział optyki ośr. niejednorodnych obejmujący zjawiska opt. zachodzące w wyniku interferencji światła podczas przechodzenia przez warstwę lub układ warstw jednorodnej substancji o regularnej strukturze.
geol. preparat w postaci warstewki skały zeszlifowanej do grubości ok. 0,02 mm i umieszczonej między 2 płytkami szklanymi;
u bezkręgowców synonimiczna nazwa całego przewodu pokarmowego, u kręgowców najdłuższa część przewodu pokarmowego między odźwiernikiem żołądka i stekiem lub odbytem;
powłoki optyczne, cienkie warstwy optyczne,
fiz. cienkie warstwy różnych materiałów, którymi powleka się powierzchnie elementów opt. (np. płytek płasko-równoległych, soczewek czy pryzmatów) w celu modyfikacji opt., fiz. lub chem. właściwości tych powierzchni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia