cienkie

Encyklopedia PWN

blacha
[niem.],
wyrób hutniczy ze stali lub metali nieżelaznych, o małej grubości i dużych wymiarach poprzecznych, otrzymywany przez walcowanie na gorąco lub na zimno;
elektronografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, gráphō ‘piszę’],
zespół metod wykorzystujących dyfrakcję elektronów, stosowanych do badania struktury ciał, gł. ciał stałych krystalicznych i cząsteczek gazów.
cienkie warstwy krystaliczne wytwarzane na powierzchni krystalicznego podłoża przy użyciu różnych metod wykorzystujących zjawisko epitaksji.
mikrokosmki
[gr.],
cienkie, otoczone błoną wypustki cytoplazmy, długości 0,5–2 µm i średnicy ok. 0,1 µm, zawierające wiązkę mikrofilamentów, występujące na wolnej powierzchni niektórych rodzajów komórek zwierzęcych;
cienkie chmury obserwowane w czasie zmierzchu i nocą na wys. 75–90 km;
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia