ciecz przegrzana

Encyklopedia PWN

ciecz o temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
fiz. nietrwały stan równowagi termodynamicznej cieczy w temperaturze powyżej temperatury wrzenia pod danym ciśnieniem.
wykres fazowy, wykres równowagi fazowej,
graficzna reprezentacja krzywych opisujących równowagę termodynamiczną współistniejących ze sobą różnych faz układu;
adsorber, aparat adsorpcyjny,
urządzenie przemysłowe, w którym prowadzi się proces adsorpcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia