chryzofity

Encyklopedia PWN

chryzofity
[gr.],
bot. grupa glonów nazywana obecnie → złotowiciowcami.
glony, Algae, Phykoi,
sztucznie wyróżniona grupa fotosyntetyzujących, prokariotycznych (bez wyodrębnionego jądra komórkowego) sinic i prochlorofitów oraz beznaczyniowych, plechowych roślin (glony eukariotyczne, z wyraźnym jądrem komórkowym);
pełzak, miksameba,
bot. najprostsza forma jednokomórkowego organizmu, jego stadium rozwojowe lub komórka — nie otoczone ścianą komórkową ani pellikulą;
organizm zbudowany z komórek okrytych ścianą komórkową, najczęściej samożywny dzięki zdolności do fotosyntezy, rzadziej cudzożywny (r. pasożytnicza), przeważnie trwale przytwierdzony do podłoża, rosnący nieprzerwanie;
wiciowce, Mastigophora (Flagellata),
podtyp pierwotniaków z typu Sarcomastigophora;
złotowiciowce, chryzofity, złotki, Chrysophyceae,
klasa glonów z gromady chryzofitów (Chrysophyta), eukariotycznych, gł. mikroskopijnych (wiciowce roślinne), gł. z wód słodkich (płynących i stagnujących), nieliczne mor., obejmująca ok. 500 gat. (wiele niepoznanych ze względu na delikatną budowę, rozpadają się przy łowieniu lub utrwalaniu).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia