chromatyczną

Encyklopedia PWN

znaki notacji muz., określające chromatyczne wersje (tzw. podwyższenia i obniżenia) stopni podstawowej skali diatonicznej
wada soczewkowych układów opt. spowodowana zależnością współczynnika załamania światła materiału soczewek od długości fali świetlnej (dyspersja światła);
astr. sieć jasnych linii dobrze widoczna na tarczy słonecznej.
muz. skala złożona z 12 dźwięków w obrębie oktawy, oddalonych od siebie o półton.
wady układów optycznych przejawiające się w tym, że otrzymane za ich pomocą obrazy optyczne (lub ich elementy) są nieostre, zniekształcone lub zabarwione;
apochromat
[gr. apó ‘od’, chrṓma, ˜atos ‘barwa’],
układ opt. (obiektyw, okular), w którym dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych materiałów skorygowano aberrację chromatyczną położenia dla 3 długości fal (achromat z dodatkową korekcją chromatyzmu wtórnego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia