chemoodpornych

Encyklopedia PWN

farby tworzące powłoki odporne na działanie określonych związków chemicznych;
cyklokauczuk, kauczuk cyklizowany,
termoplast. produkt reakcji cyklizacji kauczuku (naturalnego lub syntetycznego);
farby
[niem.],
wyroby lakierowe (zawierające pigmenty) tworzące — po naniesieniu na podłoże — powłoki kryjące (ochronne, dekoracyjne lub specjalne).
poli(chlorek winylu) chlorowany, superchlorek winylu,
produkt chlorowania poli(chlorku winylu), zawierający 64–66% chloru (poli(chlorek winylu) — 53–55%);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia