charakter

Encyklopedia PWN

lit., teatr postać literacka silnie zindywidualizowana, określona przez zespół cech osobowych, zasad postępowania i nawyków, podporządkowanych jakiejś dominancie psychicznej,
charakter
[łac. < gr., ‘piętno’, ‘znak’, ‘cecha wyróżniająca’],
psychol. zespół właściwości osobowościowych, które określają stopień zgodności między przekonaniami danej jednostki, jej zachowaniami a wymogami społeczności, w której żyje;
historycznie ukształtowany, względnie trwały zespół postaw i wzorów zachowań typowy dla większości członków danego narodu.
instytucje będące uczestnikiem stosunków międzynarodowych, powstałe jako forma współpracy międzynarodowej państw z przekształcenia konferencji międzyrządowych w trwałe związki oparte na umowie wielostronnej, których głównym zadaniem jest kształtowanie współpracy państwowej w różnych dziedzinach.
system świadczeń pieniężnych i rzeczowych;
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia