charakter
 
Encyklopedia PWN
charakter
[łac. < gr., ‘piętno’, ‘znak’, ‘cecha wyróżniająca’],
psychol. zespół właściwości osobowościowych, które określają stopień zgodności między przekonaniami danej jednostki, jej zachowaniami a wymogami społeczności, w której żyje;
także zespół cech warunkujących psychiczną odrębność jednostki; w języku potocznym terminowi ch. nadaje się często znaczenie oceniające (np. człowiek „z” bądź „bez” ch.), co sprawia, że współczesna psychologia rezygnuje z jego używania na rzecz pojęcia osobowości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia