cementowe

Encyklopedia PWN

anat. gruczoły umieszczone pod językiem jaskółek, salangan i jerzyków;
cegła bud. wyrabiana z zaprawy cementowej;
płyta wykonana z wiórków drzewnych spojonych cementem;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
beton
[fr. < łac.],
materiał budowlany wieloskładnikowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach kruszywa drobnego i grubego (np. piasku i żwiru) ze spoiwem mineralnym (najczęściej cementem) i wodą, a następnie stwardnienie uzyskanej mieszanki betonowej (niekiedy pot. zw. też b.);
materiał budowlany, element drobnowymiarowy, najczęściej w kształcie prostopadłościanu, stosowany gł. do budowania ścian (murów), stropów, sklepień, fundamentów, kominów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia