całkowita

Encyklopedia PWN

fiz. zjawisko obserwowane podczas przejścia światła z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego, np. ze szkła do powietrza;
mat. liczby: 0, ±1, ±2, ±3, ...;
ekon. wszystkie ekonomiczne koszty produkcji i suma kosztów stałych i zmiennych.
Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli, portug. União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA),
partia polit. w Angoli;
fiz. jedno z podstawowych praw fizyki: całkowita energia dowolnego izolowanego (tj. nie oddziałującego z otoczeniem) układu fizycznego ma wartość stałą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia