bohaterskie

Encyklopedia PWN

monumentalne grobowce kamienne (VI–V w. p.n.e.) z terenu dawnej Licji, łączące miejscową tradycję z wpływami orientalnymi i greckimi;
zbiór anonimowych opowieści z XI–XIII w., zabytek literatury walijskiej;
Mutanabbi, Al- Abu aṭ-Ṭajjib, Abū at-Tayyib al-Mutanabbī, ur. 915, zm. 965,
poeta arabski z epoki Abbasydów;
Scott
[skot]
Sir Walter Wymowa, ur. 15 VIII 1771, Edynburg, zm. 21 IX 1832, Abbotsford k. Roxburgh,
szkocki i angielski pisarz, przedstawiciel tzw. historyzmu romantycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia