bliski

Encyklopedia PWN

Bliski Wschód, Środkowy Wschód, ang. The Middle East Wymowa, Near East, fr. Moyen-Orient Wymowa, Proche-Orient,
nazwa stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji i Afryki.
transport bliski, transport wewnętrzny,
transport o ograniczonym zasięgu, zwykle lądowy, odbywający się przy użyciu dźwignic i przenośników;
Bliskie, Wyspy, Near Islands,
grupa wysp wulk., najdalej na zachód wysunięta część archip. Aleutów, ok. 600 km od brzegów Kamczatki;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
termin oznaczający porządki prawne staroż. ludów żyjących w basenie M. Śródziemnego (gł. Greków i Rzymian) oraz państw staroż. Bliskiego Wschodu.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia