asymptotycznie

Encyklopedia PWN

pojęcie mat. o następującej treści: dwie funkcje f(x) i g(x) są asymptotycznie równe w punkcie x = a (a może być równe ±∞), co zapisuje się f(x) ≃ g(x), jeśli ;
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
fiz. kryterium obowiązujące w układach utrzymywanych przez zewn. bodźce termodynamiczne w stanach dalekich od równowagi;
mat. termin występujący w różnorodnych znaczeniach w wielu dziedzinach matematyki, m.in. w równaniach różniczkowych, układach dynamicznych, procesach stochastycznych, teorii gier.
test Studenta, test t-Studenta,
mat., statyst. test używany w testowaniu hipotez o wartości oczekiwanej rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia