anionowej

Encyklopedia PWN

polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
związek chem. zapoczątkowujący reakcję polimeryzacji, powodujący wytwarzanie ośrodków wzrostu makrocząsteczek;
związki organiczne, sole alkiloaromatycznych kwasów sulfonowych;
związki organiczne, sole monoestrów kwasu siarkowego i alifatycznych alkoholi;
związki organiczne, sole kwasów alkilosulfonowych;
związki org. o wzorze ogólnym R–SO3H, gdzie R — alkil lub aryl;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia