anatomii patologicznej

Encyklopedia PWN

anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
nauka o budowie wewnętrznej organizmu roślinnego badająca położenie i stosunek wzajemny komórek, tkanek i organów roślinnych;
patologia
[gr. páthos ‘choroba’, ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o przyczynach chorób, mechanizmach ich rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach;
Kadyi Henryk, ur. 23 V 1851, Przemyśl, zm. 28 X 1912, Lwów,
lekarz weterynarii; od 1881 pierwszy profesor zwyczajny anatomii prawidłowej zwierząt domowych w nowo utworzonej Szkole Weterynarii we Lwowie;
Kryński Leon Paweł Wawrzyniec, ur. 20 II 1866, Warszawa, zm. 8 X 1937, tamże,
chirurg;
Paszkiewicz Ludwik, ur. 1 VI 1878, Warszawa, zm. 12 VII 1967, tamże,
lekarz anatomopatolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia