analogową

Encyklopedia PWN

inform. zmieniający wartości w sposób ciągły;
zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych.
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
inform. maszyna matematyczna służąca do rozwiązywania zadań przez modelowanie zależności matematycznych za pomocą zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych lub elektronicznych;
miernik, którego wskazanie jest ciągłą funkcją wartości wielkości mierzonej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia