analityczną

Encyklopedia PWN

analityczny wykres, krzywa analityczna, krzywa wzorcowa,
w metodach analizy chemicznej graficzne przedstawienie zależności między sygnałem analitycznym a stężeniem (lub funkcją stężenia) albo ilością analitu w badanym materiale;
chem. konkretny sposób oznaczania składnika (lub składników) w określonej próbce, za pomocą danej techniki, będący podstawą procesu analitycznego.
chem. szczegółowa instrukcja, odpowiadająca metodzie analitycznej, według której analityk może wykonać oznaczenie określonego składnika (lub składników) w danym materiale.
zasada chem., fiz. lub biol. wykorzystywana w metodzie analitycznej do oznaczenia składnika (lub składników);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia