analityczna technika
 
Encyklopedia PWN
analityczna technika,
zasada chem., fiz. lub biol. wykorzystywana w metodzie analitycznej do oznaczenia składnika (lub składników);
t.a. jest np. miareczkowanie, woltamperometria zmiennoprądowa na elektrodzie rtęciowej, chromatografia cieczowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia