accentus

Encyklopedia PWN

akcent
[łac. accentus ‘przyśpiew’],
muz. wyróżnienie dźwięku lub współbrzmienia w przebiegu muz., gł. przez głośniejsze wykonanie (akcent dynamiczny, w notacji muz. zaznaczany np. sf, sfz, >), nadanie mu większej wartości rytmicznej, wydłużenie go (akcent rytmiczny) lub przez umieszczenie w wyższym rejestrze (akcent meliczny)
akcent
[łac. accentus ‘przyśpiew’],
językozn. ogólna cecha wymowy charakterystyczna dla danego osobnika — lub częściej dla grupy osób — która to cecha nie jest uważana za prawidłową lub reprezentatywną,
akcent
[łac. accentus ‘przyśpiew’],
językozn. wyróżnienie sylaby w wyrazie lub wyrazu w zdaniu za pomocą cechy prozodycznej (prozodia),
chorał gregoriański, chorał rzymski,
jednogłosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, ukształtowane na początku VIII w., a przekazane w rękopisach z IX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia