absolutna

Encyklopedia PWN

muzyka wolna od treści poet.-lit., nie obarczona programem lit. lub aluzjami pozamuz. zawartymi np. w tytule utworu, w przeciwieństwie do muzyki programowej;
astr. wyrażana w wielkościach gwiazdowych jasność, jaką miałby obiekt astronomiczny obserwowany z odległości 10 pc (parsek) w pustej przestrzeni;
astr. jasność obiektu astr. we wszystkich długościach fali (przy spełnieniu warunków takich, jak przy jasności absolutnej).
teoria oparta na aksjomatach geometrii euklidesowej bez Euklidesa postulatu równoległości;
forma rządów, w której cała, niekontrolowana władza jest skupiona w rękach monarchy.
wielkość gwiazdowa, jaką miałby dany obiekt astronomiczny, gdyby znajdował się w odległości 10 pc od obserwatora.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia