Ziemia

Encyklopedia PWN

dawne (używane już w neolicie) urządzenie do mielenia ziarna, głównie na mąkę;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, na pograniczu Wyż. Miechowskiej i Progu Lelowskiego, w zabagnionej dolinie Pilicy;
Że ludy, ludy Gê,
grupa ludów indiańskich Ameryki Południowej mieszkających w środkowej Brazylii, m.in.: Aymoré, Bororowie, Kaingáng, Kayapó, Krahô, Shakriba, Shavante, Sherente;
Żechowski Stefan, ur. 19 VII 1912, Książ Wielki k. Miechowa, zm. 29 X 1984, tamże,
malarz i rysownik;
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia