Ziemia

Encyklopedia PWN

Zu an-Nun Ajjub, Ayyūb Dhū an-Nūn, ur. 1908, Mosul, zm. 6 IX 1988, Wiedeń,
arabski pisarz i publicysta z Iraku;
Zurara Gomes Eanes de, ur. między 1405 a 1420, zm. na przeł. 1473 i 1474,
historiograf portug.;
utworzone zazwyczaj przypadkowo połączenie elektr. między co najmniej 2 punktami obwodu elektr. o różnych potencjałach lub między punktem obwodu a ziemią (gruntem), stanowiące drogę o bardzo małym oporze elektr. w stosunku do oporu całości obwodu elektr.;
społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona 1918 w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 na ziemiach pol. (harcerstwo);
bractwo rycerstwa ziemi chełmińskiej w końcu XIV–1. poł. XV w., → Towarzystwo Jaszczurcze.
Związek Niemiecki 1815–66, niem. Deutscher Bund,
luźna konfederacja państw niemieckich, utworzona na kongresie wiedeńskim na mocy aktu 8 VI 1815;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia