zwarcie elektryczne
 
Encyklopedia PWN
zwarcie elektryczne,
utworzone zazwyczaj przypadkowo połączenie elektr. między co najmniej 2 punktami obwodu elektr. o różnych potencjałach lub między punktem obwodu a ziemią (gruntem), stanowiące drogę o bardzo małym oporze elektr. w stosunku do oporu całości obwodu elektr.;
także zespół zjawisk towarzyszących przypadkowemu lub celowemu zwarciu punktów o różnych potencjałach prowadzącemu do przepływu znacznego prądu elektr. zw. prądem zwarciowym; może spowodować trwałe uszkodzenie elementów obwodu elektrycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia