Wietnamie

Encyklopedia PWN

grupa etniczna mieszkająca głównie w Wietnamie na płaskowyżu Thai Nguyen, również w Kambodży;
Pham Van Dong
[fam wan dong],
ur. 1 III 1906, zm. 29 IV 2000, Hanoi,
wietnamski polityk komunistyczny;
Rade, Rhade, Ede,
grupa etniczna mieszkająca w Wietnamie (195 tys., koniec XX w.) i Kambodży;
Sartre
[sartr]
Jean-Paul Wymowa, ur. 21 VI 1905, Paryż, zm. 15 IV 1980, tamże,
francuski filozof, pisarz, krytyk literacki i publicysta, główny przedstawiciel egzystencjalizmu.
Taoi, Ta Oi,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie (ok. 26 tys.) i Laosie;
Wietnamczycy, Wietowie,
naród tworzący podstawową ludność Wietnamu (ok. 70,6 mln, 2004);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia