Wietnamie

Encyklopedia PWN

Ho Chi Minh
[ho ći miń] Wymowa,
Thang Pho Ho Chi Minh, Ho Szi Min, Miasto Ho Chi Minha, do 1976 Sajgon,
m. w południowym Wietnamie, na pr. brzegu rz. Sajgon, 80 km powyżej jej ujścia do M. Południowochińskiego, na wys. 11 m;
religia utworzona 1926 w południowym Wietnamie przez urzędnika administracji kolonialnej, Ngo Van Chieu, pod wpływem objawień boga Cao Dai (stąd nazwa religii), jakich doznawał 1919–25 podczas seansów spirytystycznych.
komunizm
[łac. communis ‘wspólny’, ‘powszechny’],
ideologia postulująca równość i wspólnotę w organizacji życia społecznego oraz racjonalność w kierowaniu życiem gospodarczym, głosząca nieuchronność upadku kapitalizmu i potrzebę działań dla osiągnięcia tego celu; w teorii marksistowskiej najwyższa, bezklasowa forma organizacji społecznej, następująca po kapitalizmie; ruch społeczny i polityczny wywodzący się z ideologii marksistowskiej, ukształtowany w wyniku rozłamu socjaldemokracji; w niemarksistowskiej teorii społecznej i w języku potocznym — ustrój społeczny w państwach rządzonych przez partie komunistyczne; w państwach komunistycznych określany również mianem socjalizmu realnego.
Le Duan, ur. 7 IV 1907, zm. 10 VII 1986, Hanoi,
wietn. działacz komunist.;
Le Duc Tho
[le duk tho],
właściwie Phan Dinh Khai, ur. 14 X 1911, zm. 13 X 1990,
polityk wietnamski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia