Wietnamczycy
 
Encyklopedia PWN
Wietnamczycy, Wietowie,
naród tworzący podstawową ludność Wietnamu (ok. 70,6 mln, 2004);
poza granicami Wietnamu mieszka ok. 1,2 mln W., zwłaszcza w Kambodży, USA, Laosie, Chinach; język wietn.; wyznają buddyzm mahajana, animizm, także taoizm, konfucjanizm i katolicyzm; zamieszkują gł. delty Mekongu i Rz. Czerwonej oraz niziny nadmor.; w pożywieniu dominuje ryż z warzywami, rybami i sosem powstałym w czasie kwaszenia ryb; wioski położone wzdłuż rzek i kanałów, które są gł. arteriami komunik.; w centrum każdej wsi znajduje się dom zebrań, świątynia buddyjska oraz świątynia ducha opiekuńczego wspólnoty wiejskiej; przestrzega się egzogamii w ramach jednego nazwiska, których w Wietnamie jest ok. 400; w folklorze wyróżniają się mityczne podania o praprzodku smoku-cesarzu, legendy hist., teatr muz.-pieśniarski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia