Wiedniu

Encyklopedia PWN

Pozzo
[pọcco]
Andrea, ur. 30 XI 1642, Trydent, zm. 31 VIII 1709, Wiedeń,
wł. malarz, scenograf i projektant, twórca barok. malarstwa iluzjonistycznego (tzw. quadratury);
Romako Anton, ur. 20 X 1832, Atzgersdorf (obecnie część Wiednia), zm. 8 III 1889, Wiedeń,
malarz austriacki;
Schönberg
[szọ̈:nbrk]
Arnold Wymowa, ur. 13 IX 1874, Wiedeń, zm. 13 VII 1951, Los Angeles,
kompozytor austriacki, główny przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uznany za właściwego twórcę dodekafonii.
Schrödinger
[szrọ̈dıŋər]
Erwin Wymowa, ur. 12 VIII 1887, Wiedeń, zm. 4 I 1961, tamże,
fizyk austriacki, jeden z twórców mechaniki kwantowej.
Szczepanik Jan, ur. 13 VI 1872, Rudniki k. Mościsk, zm. 18 IV 1926, Tarnów,
polski wszechstronny wynalazca, samouk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia