Schönberg Arnold
 
Encyklopedia PWN
Schönberg
[szọ̈:nbrk]
Arnold Wymowa, ur. 13 IX 1874, Wiedeń, zm. 13 VII 1951, Los Angeles,
kompozytor austriacki, główny przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uznany za właściwego twórcę dodekafonii.
Kalendarium
Urodził się 13 IX 1874 w Wiedniu.
Życie
Studiował muzykę w zasadzie samodzielnie, jedynie 1901, kiedy osiadł w Berlinie, gdzie został zatrudniony jako dyrygent i aranżer w kabarecie Überbrettl, korzystał z porad A. von Zemlinsky’ego w zakresie harmonii i kontrapunktu. Pracował jednocześnie (z polecenia R. Straussa) jako nauczyciel muzyki w berlińskim konserwatorium J. Sterna. Lata 1903–11 spędził w Wiedniu, kontynuując działalność kompozytorską, dyrygencką i pedagogiczną, uprawiając także malarstwo, głównie portretowe. Zaprzyjaźnił się tam z G. Mahlerem, którego dzieła wywarły na nim wielkie wrażenie, oraz skupił wokół siebie grupę uczniów, do których należeli m.in. A. Berg i A. Webern (1909 wydał nowatorski podręcznik harmonii Harmonielehre). Przed wybuchem I wojny światowej dyrygował wykonaniami swych utworów w różnych miejscowościach Niemiec. Po powrocie 1915 do Wiednia, założył tam 1918 (m.in. z Bergiem i Webernem) Towarzystwo Prywatnych Wykonań Muzycznych (Verein für Musikalische Privataufführungen), które organizowało koncerty eksperymentalnej muzyki swoich członków. Z ok. 1915 pochodzą jego pierwsze próby komponowania z równoprawnym wykorzystaniem wszystkich 12 dźwięków w oktawie. W 1925 Schönberg objął stanowisko profesora w Akademii Sztuk w Berlinie. Po dojściu A. Hitlera do władzy kompozytor, zagrożony ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, 1933 opuścił Niemcy i po krótkim pobycie we Francji osiedlił się w Stanach Zjednoczonych (1940 otrzymał obywatelstwo amerykańskie), gdzie poświęcił się pracy kompozytorskiej i pedagogicznej (wykładał kompozycję początkowo w konserwatorium w Bostonie, 1936–44 na uniwersytecie w Los Angeles, później prywatnie). Kompozytor zmarł 13 VII 1951 w Los Angeles.
Cechy twórczości
W swej twórczości Schönberg nie od razu zerwał z tradycją muzyki neoromantycznej R. Wagnera, F. Liszta, Mahlera i Straussa. W młodzieńczych utworach, monumentalnych pod względem czasu trwania i obsady (sekstet smyczkowy Verklärte Nacht 1899, opracowany później na orkiestrę, kantata Gurrelieder 1901, poemat symfoniczny Peleas i Melizanda 1903), nie wyzwolił się jeszcze spod wpływu tych kompozytorów, choć kolejne jego dzieła, z 1. dekady XX w., o zredukowanej obsadzie wykonawczej, bardziej zwięzłe i rezygnujące częściowo z tonalności jako zasady kompozycyjnej (I Symfonia kameralna 1906, Trzy utwory na fortepian 1909, Pięć utworów na orkiestrę 1909), zapowiadały już późniejszy zwrot ku śmiałym eksperymentom; np. w Pięciu utworach na orkiestrę (5 Orchesterstücke) Schönberg zastosował wynalezioną przez siebie technikę melodii barw dźwiękowych (tzw. Klangfarbenmelodie), polegającą na przedstawianiu jakiegoś współbrzmienia w różnych postaciach kolorystycznych poprzez różne opracowania instrumentacyjne (technika ta stała się punktem wyjścia dla punktualizmu Weberna). W dziełach scenicznych skomponowanych przed wybuchem I wojny światowej: tzw. mimodramie Oczekiwanie (Erwartung, Praga 1924), dramacie muzycznym Szczęśliwa ręka (Glückliche Hand, Wiedeń 1924) oraz melodramacie Pierrot lunaire (1912), na głos recytujący i 8 instrumentów, według poematów A. Girauda, a także w zbiorze pieśni Das Buch der hängenden Gärten (1908), według poematów S. George’a, kompozytor uległ charakterystycznej dla tego okresu stylistyce ekspresjonistycznej. W melodramacie Pierrot lunaire wprowadził tzw. śpiew mówiony (Sprechgesang), rodzaj melodeklamacji o nieokreślonej dokładnie wysokości śpiewanych dźwięków. W latach międzywojennych, w takich jego kompozycjach, jak Pięć utworów na fortepian (1920–23), Serenada na głos i zespół kameralny (1923), dojrzewała nowa metoda komponowania — za pomocą techniki dodekafonicznej. W 1923 Arnold Schönberg skomponował pierwsze dzieło całkowicie dodekafoniczne, Suitę na fortepian (opublikowana 1925), po której nastąpiła seria utworów komponowanych tą techniką, m.in. Kwintet na instrumenty dęte (1924), orkiestrowe Wariacje (1928) i wreszcie monumentalna, niedokończona opera Mojżesz i Aron (1930–32, wystawienie 1957 w Zurychu). Mimo radykalizmu nowej techniki, kompozytor nadawał swym dodekafonicznym utworom jeszcze klasyczne formy muzyczne — suity, kwartetu czy kwintetu. W amerykańskim okresie twórczości złagodził nieco surowe rygory dodekafonii, komponował też utwory tonalne (kantata Kol Nidre na głos mówiony, chór i orkiestrę 1938), zbliżone znów do stylistyki ekspresjonistycznej, podejmujące tematykę religijną, społeczną i polityczną (widoczną już w operze Mojżesz i Aron, komponowanej do własnego libretta). Z okresu II wojny światowej pochodzą 2 dzieła, nawiązujące pośrednio i bezpośrednio do tego tragicznego czasu: Oda do Napoelona na głos mówiony, kwartet smyczkowy i fortepian (1942) oraz kantata Ocalały z Warszawy (1947), oparta na relacji ocalałego świadka zagłady getta żydowskiego w Warszawie.
Znaczenie
Twórczość Schönberga wywarła ogromny wpływ na muzykę XX w., rewolucjonizując ją i wskazując jej nowe kierunki rozwoju. Dziełu Schönberga (oraz I. Strawinskiego) poświęcił swoją Filozofię nowej muzyki Th.W. Adorno, czyniąc w niej z Schönberga protagonistę i rzecznika postępu w muzyce; Th. Mann opisał metodę kompozytorską opartą na dodekafonii Arnolda Schönberga w swej powieści Doktor Faustus.
zgłoś uwagę
Ilustracje
8. A. Schönberg Pierrot lunaire op. 21, nr 19: Serenada rys. J. Charubin, J. Niziński
Schönberg Arnold, Mojżesz i Aaron fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia